DIR Floortime

DIR Modeli, otizm spektrum bozukluğu dahil olmak üzere pek çok gelişimsel zorluk yaşayan çocuk ve onların aileleri için geliştirilmiş kapsamlı bir programdır.  Dr. Stanley Greenspan bu modeli, tipik gelişim gösteren çocuklar ve aileleri ile ilgili yapmış olduğu çalışmalarından yola çıkarak, Dr. Serene Wieder ile birlikte geliştirmiştir. Bu program bireysel duyu, dil ve motor becerilerine göre çocuğun adım adım daha iyi bir gelişim seviyesine çıkarmayı hedefler. Çocuğun gelişim düzeyini takip ederek aşamalar kat etmek modelin temelini oluşturmaktadır. Çocuk ve aileyi birlikte ele almak ve değerlendirmek modelin önemli bir özelliğidir.  Çocuğu değerlendirirken bireysel farklılıkları önemsenir, sadece takvim yaşı değil gelişimsel olarak hangi düzeyde olduğu dikkate alınır. Gelişimi desteklemek için DIR Modeli’nin önemli bir parçası olan karşılıklı ilişkiye dayanan Floortime uygulanmaktadır. Floortime, çocuğun gelişim basamaklarında ilerlemesi için, onunla yerde oturup beraber çalıştığımız bir tekniktir. Duygulanım ve heyecan içeren, karşılıklı iletişimi ve çocuğun gelişimindeki önemini vurgulayarak oyunu terapi aracı olarak kullanan bir yaklaşımdır.

DIR Modeli’nin temeli şu şekilde özetlenebilmektedir;

 

D (Developmental) Gelişimsel: Gelişim basamakları Dr. Greenspan tarafından 6 basamak olarak tanımlanmıştır. Çocuğun gelişimi bu basamaklarda incelenir. Söz konusu 6 basamak şu şekildedir:

 1. Regülasyon ve dikkat
 2. Birliktelik sağlama
 3. İki yönlü iletişim sağlama
 4. Kompleks sosyal problemleri çözme ve davranışların organizasyonu
 5. Düşüncelerin temsil edilmesi
 6. Soyut düşünme

(Individual) Bireysel:  Her çocuğun ve bireyin kendine ait özellikleri dikkate alınır. Fizyolojik, nörolojik, psikolojik gelişim ile motor, iletişim, duyusal işlemleme farklılıkları çocuğun bireysel özelliklerini belirler.

R (Relationship – based) İlişki temelli: Bireyler arası ilişkinin özellikleri çocuğun deneyimlerini organize etmesine yardım eder, sosyal ve duygusal gelişimini destekler.

Modelin Temel Özellikleri;

 • Gelişimsel problemlere yönelik eğitsel uygulamalarda “içten dışa doğru” gelişim hedeflenir.
 • Bireysel farklılıklar önemsenmektir. Hiçbir çocuk bir diğer çocuğa benzemez felsefesi güdülmektedir.
 • Çocuğun güçlü yönleri de dikkate alınır.
 • Ebeveynler çocuğun gelişiminin yapıtaşlarıdır.
 • Çocuğa uygulanacak eğitim planı, çocuğun bireysel profilinden yola çıkılarak çok disiplinli bir ekip tarafından oluşturulur ve sürdürülür.

Model Kimlere Uygulanabilir:

 • Yayın Gelişimsel Bozukluklar
 • Genel gelişim gerilikleri
 • Down Sendromu
 • Öğrenme ve dikkat ile ilgili zorluklar
 • İletişim ve dil ile ilgili zorluklar 

 

Floortime’ın Hedefi;

Floortime’ın iki temel hedefi vardır. İlk hedefi çocuğun doğal ilgilerini yani çoçuğun liderliğini takip etmek ve çocuğa yol göstermektir. Çocuğun ilgisini takip ederek onun duygusal ve duyusal açıdan nerede olduğunu daha görüp ilgilerini, isteklerini gözlemleyerek neleri eğlenceli bulduğunu onu neyin motive ettiğini keşfederiz. Buradan yola çıkarak oynadığı oyunları genişletip bir üst basamağa geçebilmesine yardımcı oluruz. İkinci hedefimiz ise çocuğun bizlerle iletişime geçebileceği, paylaşılan dünyanın içine çekmektir. Birçok nedenden dolayı çocuk kendi dünyasının içine girip bizlerle iletişimi reddediyor olabilir. Bu noktada yine çocuğun ilgisini takip edip hoşlandığı şeyleri anlayıp ona eşlik etmek ve ona saygı göstermek çok önemlidir. Bu yolla çocuk kendisini bize daha yakın hissedip iletişime geçecektir. Çocuk bir kez bizimle birlikte olmaktan hoşlanmaya başladığında, onun ilişki kurma, iletişime geçme gibi yetenekleri gerçekleştirmeye başlamasına yardımcı olabiliriz.

Özet olarak hedefimiz çocuğu izleyip onu kendi dünyamıza çekmeyi ve bunu yaparken çocuğun bireysel farklılıklarını, fonksiyonel duygusal gelişimini, aile kalıplarını göz önünde bulundurarak çocuğun gelişim basamaklarını çıkmasına yardımcı olmaktır. Çocukla çalışırken kendi kişilik özelliklerimizi de göz önünde bulundurmalıyız. Çalışmalar sırasında çocuğun enerjisi ile kendi enerjimizin uyuşup uyuşmadığı, çocuğa göre esneklik gösterip göstermediğimiz önemlidir.

DIR Floortime Nerede Yapılır?

DIR Floortime her yerde her zaman uygulanabilir. Günde sekiz ya da daha fazla ve en az yirmi dakika olmak üzere her yerde uygulanabilir. Uygulama sırasında farklı çocuklar da uygulamaya dahil edilip oyunlar genişletilebilir. Böylece çocuk iletişim becerilerini arkadaşlarıyla, kardeşleriyle oynayarak geliştirebilir. Yemek hazırlarken, temizlik yaparken, markette alışveriş yaparken, dışarıya çıkmaya hazırlanırken gerçek hayat aktivitelerini çalışmalara katmak önemlidir. Bu yolla günlük yaşamdan birçok şeyin neden, nasıl yapıldığını anlamasını sağlarız ve çocuğu günlük hayatın bir parçası haline getiririz.

Kimler Floortime Yapabilir?

HERKES. Floortime uygulayıcısı olmak isteyen ebeveynler online yapılan tanışma seminerlerine ICDL web sitesinden ulaşabilirler. Böylece DIR Floortime hakkında daha geniş bilgi sahibi olabilirler.

www.icdl.com

Ayrıca Floortime hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak, güncel aile eğitimlerinden haberdar olmak ve şehrinizdeki Floortime terapistlerini öğrenmek için www.istanbulfloortime.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Başa dön